Askerlik Borçlanması


Emekli olabilmek için prim günü eksik olan kişiler, daha erken emekli olabilmek için askerlik borçlanması yapabilirler. Askerlik borçlanması tıpkı kadınlardaki doğum borçlanması gibi eksik olan prim gününü tamamlamayı sağlar ve artı olarak askerlik yaptığınız tarih ilk sigortalı olduğunuz tarihten önce ise işe giriş tarihinizi askerlik hizmeti kadar geriye çekerek emeklilik şartları için büyük avantaj sağlar.

Askerlik borçlanması işe giriş tarihini kaç gün geriye çeker ?

Askerlik hizmetiniz kaç gün ise ilk sigortalı olduğunuz tarihten askerlik hizmet gününüz kadar geriye çeker. Örneğin ilk sigortalı olduğunuz tarih 01.01.2010 diyelim. Askerliği de 2005- 2006 yılları arasında arasında 15 ay yaptığını varsayalım. Askerlik borçlanması yaptığınız takdirde ilk işe giriş tarihiniz yani ilk sigortalı olduğunuz tarih 15 ay geriye 01.10.2008 tarihine çeker. Emeklilik şartlarınız hesaplanırken 01.10.2008 tarihi baz alınarak hesaplama yapılır. Bu da sigorta durumunuza göre daha erken emekli olmanızı sağlayabilir.

Askerlik yapılan sürenin ne kadarı borçlanılabilir ?

Emekli olmanız için kaç güne ihtiyacınız varsa o kadar süre borçlanma yapabilirsiniz. Örneğin askerliği 15 yaptınız ama emekli olmanız için 5 aya ihtiyacınız var. Sadece 5 ayı borçlanabilirsiniz.

Askerlik borçlanması hangi kurumun gününe sayılır ?

Askerlik borçlanmasını talep ettiğiniz tarihte hangi kurumda sigortalı iseniz o sigorta kurumuna sayılır. Örneğin sigortalı olarak çalışıyor iseniz SGK’ ya sayılır. Bağkur’lu iseniz Bağkur’a sayılır. Eğer askerlik borçlanması talep ettiğiniz tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda sigortanız yok ise, en son hangi sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduysanız o kuruma sayılır.

Askerlik borçlanması için ne kadar prim ödenir ?

Askerlik borçlanması için günlük sigorta primine esas kazancın % 32 oranında prim ödenmesi gerekir. Günlük sigorta primine esas kazanç borçlanma talep eden sigortalının beyanına göre belirlenir. Günlük prim esas kazanç en az asgari ücretin günlük tutarı kadar olmak zorundadır. Genellikle borçlanma asgari ücretin günlük kazancı üzerinden yapılmaktadır.

Örneğin 2015 yılının ilk altı aylık döneminde asgari ücret üzerinden 450 gün borçlanma yaparsanız ödeyeceğiniz tutar ( sigorta prime esas günlük kazanç 1.201,50 / 30= 40.05, ödenecek günlük prim 40.05 * %32=12.81, 450 gün * 12.81= 5.767,20-TL ) 5.767,20-TL’dir.

Asgari ücret her altı ayda bir artmaktadır. Asgari ücret arttıkça borçlanacak prim miktarı da artmaktadır. Bu nedenle prim günü eksik olanların ilerde daha fazla prim ödemek zorunda kalmamaları açısından askerlik borçlanmasını erken yapmaları daha avantajlı olacaktır.

 

Askerlik borçlanması primi ne zaman ödenir ?

Prim borcu tebliğ edildikten sonra 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir. Ödenmediği takdirde borçlanılan prim günü silinir herhangi bir cezası yoktur.

Askerlik borçlanması Nasıl Yapılır ?

Sosyal Güvenlik Kurumundan veya internet ortamından temin edebileceğiniz askerlik borçlanma evrağını bulunduğunuz ildeki askerlik şubesine onaylattırmanız gerekmektedir. Onaylı evrağı daha sonra sosyal güvenlik kurumuna ibraz edip, hesaplanan prim borcunu 1 ay içerisinde ödediğiniz takdirde işlemleriniz tamamlanacaktır.