Mali Müşavirlik Stajından Sayılan Haller


MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINI KISALTMA adlı yazımda staj süresini düşürmenin iki yolu olduğunu ve eğitim ve kurslarda geçen sürelerin nasıl stajdan sayılarak düşüleceğini yazmıştım. Bu yazımda da sizlere stajdan sayılan halleri yazacağım.

STAJDAN SAYILAN HALLER

Kamu Kurumlarında Çalışanlar,

  • Vergi Müfettişlerinin, Vergi Müfettiş Yardımcılarının, Defterdarların, Vergi Dairesi Müdürlerinin ve bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerin mal müdürlerinin kamu hizmetlerinde geçen süreleri,
  • Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,
  • Bankalar Yeminli Murakıplarının bu hizmette geçen süreleri,
  • Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri,
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri,
  • Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri
  • Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri,
  • Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,
  • Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,
  • Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri,

Özel Kuruluşlarda Görev Yapanlar,

Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri,

Üniversitelerde Görev Yapanlar,

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullarda araştırma görevlisi, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak çalışanların, bu hizmetlerde geçen süreleri stajdan sayılır.