Mali Müşavirlik Stajını Kısaltma


Mali müşavirlik sınavını kazandınız ve sıra staj yapmaya geldi. Mali Müşavir olabilmek için 3 yıl staj yapmanız gerekiyor. Gerek site üzerinden gerekse de mail üzerinden en çok sorulan sorulardan biri de 3 senelik mali müşavirlik stajının uzun olduğu ve bunu kısaltmanın bir yolu olup olmadığıdır.

     Staj süresini düşürmenin iki yolu vardır.

  • Birincisi eğitim ve kurslarda geçen süreler stajdan sayılarak kısaltılabilir.
  • İkincisi ise meslek kanununda kabul edilen işlerde çalıştıysanız bu çalışma sürenizi staj sürenizden düşürebilirsiniz.

Kamu kurumunda çalışılan sürelerin stajdan sayılıp sayılmadığı hakkında ayrıca öğrenci olan ve özel sektörde çalışan okuyucularımızdan ‘staj süresinden sayılan haller nelerdir ?’ sorusunu çok aldığım için bu konuyu MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINDAN SAYILAN HALLER adlı yazımda yazacağım.

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Geçen Süreler

 • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında yüksek lisans yapmış veya staj yaparken yüksek lisans eğitimin tamamlayanlar stajlarından 1 yıl düşürebilirler.(Bu uygulamadan yararlananların kurs ve seminerlerde geçen eğitim süreleri staj süresinden sayılmaz.)
 • Yukarıda sayılan konularda doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır.(Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz.)

Kurs ve Seminerlerde Geçen Süreler 

      Kurs ve seminerlere eğitim görerek stajdan 6 ay düşürülebilir. Bu kapsamda,

 • Staja giriş sınavına hazırlık,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına hazırlık,
 • Bilgisayar,
 • Yabancı Dil, kursları staj süresinden sayılacaktır.
 • Yukarıda belirtilen konulardaki eğitimleri muhasebeciler odalarının açtığı kurslardan almanız gerekmektedir. Muhasebeciler odalarının dışında aldığınız kursların sertifikası kabul edilemeyebilir.
 • Staj dosyası açtırmadan önce tamamlanmış kurslar, staj süresinden sayılmaz.
 • Bilgisayar eğitimlerinin süresi 3 ayı geçemez. Örneğin 6 ay bilgisayar kursu aldıysanız bunun en fazla 3 ayı staj süresinden sayılır.
 • Yüksek lisans ve doktora da geçen süreleri stajdan saydıranlar, kurs eğitimlerini stajdan saydıramazlar.